Southeast Europe Atrium European Union

Osmislit će se tematska Kulturna ruta (priznata od strane Vijeća Europe i potom uključena u Atlas kulturnih ruta). Trenutačno ne postoji kulturna ruta posvećena arhitekturi totalitarnih režima 20. stoljeća. S obzirom na kontroverznost izabrane teme i njene sadašnje za mnoge dramatične simbolike, očekuje se da će ova kulturna ruta snažno djelovati na ljude, medije, dionike jugoistočne Europe i Europe u cjelini. S druge strane, velik dio njene arhitekture, točnije onaj nastao prema racionalističkom konceptu 20-ih i 30-ih godina prošloga stoljeća, ima značajnu umjetničku i arhitektonsku vrijednost. U okviru ove planirane kulturne rute osmislit će se i promovirati prema specijaliziranim tour operatorima pojedini kulturno-turistički proizvodi (barem jedan u svakoj zemlji) povezani s istom baštinom. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su najuspješnije kulturne rute one koje promoviraju gospodarski i kulturni dionici aktivni na područjima koje ona obuhvaća. Takve udružene akcije imaju za cilj postići jasnu i mjerljivu ekonomsku valorizaciju predmetne arhitekture, kao i potaknuti stvaranje novih usluga i poslova na istom području. U postizanju tog cilja pomoć Europskoga instituta za kulturne rute bit će od ključne važnosti. Na kraju projekta partneri će imati na raspolaganju prijavnu dokumentaciju koja će biti poslana Vijeću Europe za priznavanje planirane kulturne rute. Isti će se dokumenti dostaviti transnacionalnom udruženju za promidžbu koje će se u tom cilju osnovati.

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 13:23

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...