Southeast Europe Atrium European Union

Ovaj program ima za cilj određivanje, prikupljanje i digitalnu katalogizaciju fotografske arhivske građe, filmova, usmenih svjedočanstava, namještaja, odjeće, predmeta, koji su povezani s arhitekturom totalitarnih režima 20. stoljeća i odgovarajućim razdobljima. Digitalna katalogizacija bit će ključni element ekonomske valorizacije ovoga arhitektonskog nasljeđa te će predstavljati transnacionalnu virtualnu nit vodilju planirane kulturne rute. Transnacionalni kataloški unos činit će temelj aktivnosti katalogiziranja. Bit će općenito podijeljen u više kategorija (fotografska arhivska građa, filmovi, usmena svjedočanstva, itd.). Osim toga, katalog će sadržavati kategoriju posvećenu osebujnim elementima nematerijalne baštine povezane s arhitekturom totalitarnih režima 20. stoljeća i odgovarajućim razdobljima (kao što su tradicije, običaji, ćudoređe, hrana, itd.). Korisnici će na raspolaganju imati različite načine ulaska u digitalni katalog (odabirom kategorije, teme, zemlje, itd.). Taj će digitalni materijal biti raspoloživ kako preko internetske stranice ATRIUM-a, tako i preko drugih organizacija i udruženja s kojima će se ATRIUM povezati (agencije za turističku promidžbu, nacionalni/regionalni institut za očuvanje kulturne baštine, hoteli zainteresirani za suradnju u okviru planirane kulturne rute, itd.). Tako da će u virtualnom svijetu broj potencijalnih korisnika digitalnog kataloga biti golem. Na temelju digitaliziranih podataka svatko bi si mogao organizirati vlastito „stvarno“ putovanje duž planirane kulturne rute. Tijekom rada na ATRIUM-u projektni će partneri razmotriti mogućnost da se digitalni katalog pretvori u svojevrstan „wiki“ prostor kojemu bi novi digitalni materijal mogao dodati bilo tko u bilo koje vrijeme.

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 13:22

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...