Southeast Europe Atrium European Union

U svakom će se području (gradu/regiji) uključenom u ATRIUM pod vodstvom i uz potvrdu Znanstvenog odbora izdvojiti primjeri (zgrade, ulice, mjesta, spomenici, itd.) od iznimnog interesa za kulturnu rutu, koji će se potom opisati na osnovu jednog predloška koji će se osmisliti i pripremiti na transnacionalnoj razini. Predložak će biti popraćen nizom kriterija za odabir samih primjera (arhitektonsko i društveno značenje za grad/regiju, značenje i stupanj važnosti u prošlosti grada/regije, itd.), kao i jednom smjernicom o tome koje bi informacije, potkrijepljene slikama/fotografijama, projektni partneri trebali navesti. Primjere će pažljivo odabrati svaki partner (uz uključivanje mjesnih dionika i stručnjaka) jer će isti primjeri poslužiti kao „materijal“ na temelju kojeg će se osmisliti kulturna ruta te pripremiti i realizirati očekivani proizvodi kulturnog turizma. Primjeri će potom postati dijelom transnacionalnog izvještaja, koje će omogućiti jedinstveno shvaćanje (i usporedbu) svih njih.

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 13:21

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...