Southeast Europe Atrium European Union

Komunikacijske aktivnosti

Planirana je Strategija diseminacije i usmjeravanja (SDU) u cilju da se novo znanje, poruke i Kulturna ruta uporabom predviđenih sredstava prenesu na lokalne zajednice, dionike i građanstvo, s posebnim naglaskom na promjeni i sadržaju ekonomskoga učinka. Strategijom se želi obuhvatiti aktere (lokalne, nacionalne i međunarodne) koji mogu utjecati na politike i prakse koje mogu ojačati kulturni turizam kao sredstvo održivoga ekonomskog razvoja. Program će primijeniti kombiniranu strategiju diseminacije namijenjenu diverzificiranim ciljnim skupinama: kreatorima politike, dionicima, turističkim radnicima, stručnjacima, državnim djelatnicima mjesnih ustanova, lokalnim malim i srednjima poduzećima, medijskim stručnjacima i društvenim akterima, a u cilju da se uspješno ostvare projektni rezultati. Aktivnosti diseminacije i usmjeravanja potaknut će upoznavanje s projektnim podacima te će pozitivno utjecati na različite politike i medije. Zahvaljujući transnacionalnom pristupu i uključivanju dionika iz 11 različitih zemalja i 18 partnera, predložena će strategija dovesti do toga da se rezultati prenesu na ostale ciljne skupine, sektore i geografska područja. Aktivnosti diseminacije i usmjeravanja su doista ključni element za uspješnost projekta, pa će se one razviti kroz projekt i tijekom njegove provedbe. Strategija će primijeniti načela ovih metodologija: a) utvrđivanje poruke/poruka za diseminaciju/usmjeravanje; b) utvrđivanje ciljanih publika u odnosu na planiranu poruku/planirane poruke; c) određivanje odgovarajućih alata za dopiranje do ciljane publike; d) razrada Implementacijskoga programa kako bi Strategija postala operativna. Taj će se proces provoditi za cijelo vrijeme trajanja projekta.

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 13:20

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...