Southeast Europe Atrium European Union

Transnacionalni projekt i financijski menadžment

Upravljačka struktura partnerstva (i, povezano s tim, proces donošenja odluka, nadzora i procedura) temeljit će se na: Radnom odboru (RO), koji donosi najvažnije odluke te procjenjuje napredovanje projekta (obično tijekom periodičnih prekograničnih sastanaka čiji će se rezultate detaljno rezimirati) i Znanstvenom odboru (ZO), koji će donositi odluke znanstvenog karaktera. Glavni korisnik provest će odluke projektnoga Radnog odbora, dok su korisnici odgovorni za radove zaduženi za postizanje planiranih ishoda i rezultata njihova radnog paketa u predviđenom roku i u skladu s dogovorenom kvalitetom, uz opću koordinaciju Glavnog korisnika. Na početku projekta ustanovit će se upravljački okvir (financijski menadžment, upravljanje ljudskim resursima i zapošljavanje, nabava opreme, potrebe administrativnih poslova, komuniciranje sa zajedničkim tajništvom).

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 13:20

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...