Southeast Europe Atrium European Union
sažetak projekta

Sažetak projekta

Od bolne uspomene na neugodnu i mračnu prošlost, tragovi totalitarnih režima 20. stoljeća u arhitekturi mogu postati važan resurs razvoja lokalne sredine ukoliko se njima upravlja i ukoliko ih se valorizira kroz jednu transnacionalnu kulturnu rutu (u skladu s uvjetima koje je Vijeće Europe definiralo Rezolucijom br. 12/07) koja počiva na kulturno-turističkim proizvodima.

ATRIUM je osmišljen upravo kako bi se ispitale te još uvijek nedovoljno istražene mogućnosti. Oko nove kulturne rute mogle bi se razviti nove usluge, pa i otvoriti nova radna mjesta (ugošćavanje, vođenje, spomenici, restauracija, itd.), posebno za mlade i žene.

Projektom ATRIUM želi se postići sljedeće ciljeve:

  • Utvrđivanje slučajeva u područjima obuhvaćenima projektom (analiza mapa gradskih naselja, urbanistički i arhitektonski radovi), pa tako i njihova temeljnog pojma grada i moći te značenja u okviru odnosa između građana i totalitarnih ustanova;
  • Selekcija zgrada i mjesta od posebnog značenja za nekadašnje režime, koji su imali (ili imaju) neki novi estetski, funkcionalni i društveni zadatak u suvremenom demokratskom gradu;
  • Priprema transnacionalnog Priručnika (i u edukacijske svrhe) za pametno upravljanje tim „neugodnim“ nasljeđem te za njegovo očuvanja, ponovnu upotrebu i ekonomsku valorizaciju.
  • Utvrđivanje, prikupljanje i digitalna katalogizacija fotografske arhivske građe, filmova, usmenih svjedočanstava, namještaja i drugog materijala povezanog s istim razdobljem;
  • Osmišljavanje kulturne rute koja povezuje to nasljeđe, u skladu s uvjetima koje je definiralo Vijeće Europe;
  • Promidžba oblika kulturnog turizma za ekonomsku valorizaciju ovoga nasljeđa (te edukacija provoditelja potrebnih za to), kojima bi se moglo privući segmente međunarodne, posebno europske, rastuće kulturno-turističke potražnje, a slijedom toga i razviti nove usluge te otvoriti nova radna mjesta. U ovo je partnerstvo u jednakoj mjeri uključeno 18 različitih tijela (lokalne vlasti, sveučilišta, kulturne i razvojne ustanove, itd.) iz 11 zemalja.

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...