Southeast Europe Atrium European Union
kući » lokacija » Pozzo Littorio/Labin

Pozzo Littorio/Labin

Pozzo Littorio je bio planski smišljen tako da je u cijelosti bio administrativno ovisan o Raši, te je zajedno sa Carbonijom na Sardiniji predstavljao najznačajniji rudnik “unutar nacionalnog teritorija”. Gradnja Pozza Littoria je trajala između 1938. i 1942. Zadatak izrade regulacijskog plana novog grada je bio dodijeljen Eugeniu Montuoriju. Zahvaljujući mogućnosti da unutar regulacijskog plana kontrolira i izradu arhitektonskih projekata pojedinih građevina, rezultat je bio skladno oblikovan urbani prostor. Pozzo Littorio je primjer industrijskog modela gradnje unutar kojeg je Montuori uključio i sve lokalne tradicionalne graditeljske vrijednosti. “Izraze” režima možemo pronaći na glavnom trgu Labina na dvije građevine, dok se u industrijskoj zoni režim manifestira preko upotrebe novih tehničkih i tehnoloških rješenja, te modernih konstrukcijskih materijala. Regulacijski plan Labina koji je zasnovan na funkcionalnoj mreži, jasno dijeli javnu i stambenu zonu od industrijske. Industrijska arhitektura Pijacala je bogata sa raznolikim konstruktivnim elementima: najčešće je prisutan okvir u armiranom betonu koji je upotrijebljen u gotovo svakoj građevini kao unutarnji dio konstrukcije ili dekorativni element na pročeljima.

newsletter

linkovi

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumenti

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...