Southeast Europe Atrium European Union

Subotica, Srbija

Stambena naselja i javne zgrade su najočigledniji izraz dominantne doktrine u Jugoslaviji i posebno Srbiji. Totalitarni režim pokazuje socijalnu brigu i svoju kulturnu politiku, kako bi prikrio autokratiju. Nedostatak direktnog sovjetskog uticaja u arhitekturi je karakterističan za zemlju, u kojoj  su politički dominirale republike. Izabrani primeri u ATIUM-u, pokazuju moć komunističkog režima, koji je očigledno izmenio ustaljeno istorijsko okruženje, iako je tokom godina, postepeno počeo da koristi modernije izraze.

Studije slučaja predstavljene u projektu ATRIUM-a:

1. Radnički univerzitet, Subotica, 1963
2. Nova zgrada Opštinske uprave, Subotica, 1963
3. Opštinski sud u Subotici, 1961
4. Stambeni kompleks Radijalac, Subotica, 1958-1972
5. Stambeni kompleks Tokio, Subotica, 1960-1983
6. Stambeni objekat Kifla, Subotica, 1953

Stambeni kompleks Radijalac, Subotica, foto: Ivan Vojnić


linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...