Southeast Europe Atrium European Union
Biće dizajnirana Tematska Kulturna Ruta (priznata od strane Saveta Evrope, a zatim uključena u Atlas kulturnih ruta). Trenutno, određena kulturna ruta posvećena arhitekturi totalitarnih režima XX veka ne postoji. Zbog kontraverznosti teme koju obrađuje kao i trenutne dramatične simbolične vrednosti za mnoge ljude, očekuje se da će ova kulturna ruta imati veliki uticaj na ljude, novinare i učesnike u Jugoistočnoj Evropi i Evropi u celini. S druge strane, deo ove arhitekture, naročito ona sa istaknutim racionalističkim konceptima iz 1920-ih i 1930-ih, ima često relevantnu umetničku i arhitektonsku vrednost. Povezano sa ovom predviđenom kulturnom rutom, neki kulturno- turistički proizvodi (barem jedan po zemlji) u vezi sa baštinom, biće osmišljeni i promovisani prema specijalizovanim turoperaterima. Trenutna iskustva uče da su najefikasnije kulturne rute one koje se aktivno vode od strane ekonomskih i kulturnih učesnika uključenih teritorija. Navedene kombinovane aktivnosti su namenjene za postizanje jasne i merljive ekonomske valorizacije arhitekture o kojoj je reč, kao i stvaranje novih usluga i radnih mesta na teritoriji. Za ostvarenje tog cilja, ključni element će biti pomoć obezbeđena od strane Evropskog instituta za kulturne rute. Na kraju projekta, partnerstvo će imati na raspolaganju dokumentaciju za podnošenje zahteva Savetu Evrope za priznanjem planirane kulturne rute. Navedena dokumentacija će biti dostavljena od strane transnacionalnog udruženja za promociju koja će s tom namerom biti uspostavljena.
Last modified on Tuesday, 17 April 2012 18:54

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...