Southeast Europe Atrium European Union
Ovaj radni paket je usmeren na identifikaciju, prikupljanje i digitalnu katalogizaciju arhiva fotografija, filmova, usmenih svedočenja, nameštaja, odeće i sl. objekata itd. vezanih za arhitekturu totalitarnih režima XX veka i srodnih vremena. Digitalna katalogizacija će biti ključna komponenta ekonomske valorizacije predmetne graditeljske baštine, te će predstavljati transnacionalnu virtuelnu zajedničku nit predviđene kulturne rute. Transnacionalni unosi u katalog će biti baza za kataloške aktivnosti. Biće podijeljeni u opsežne kategorije (foto arhive, filmovi, usmena svedočenja itd.). Štaviše, katalog će sadržati kategoriju posvećenu jedinstvenim elementima nematerijalne baštine povezana sa arhitekturom totalitarnih režima XX veka i srodnih vremena (kao što su tradicije, navike i moral, hrana i sl.). Korisnicima će biti omogućeno da pristupe ovom digitalnom katalogu po različitim „ključevima“ (po kategoriji, temi, zemlji itd.). Ovaj digitalni materijal će biti dostupan i putem ATRIUM web site-a kao i putem drugih institucija sa kojima će ATRIUM stupiti u kontakt (agencije za promociju turizma, nacionalni / Regionalni zavodi za očuvanja kulturne baštine, pojedinačni hoteli ili grupe hotela zainteresovanih za saradnju sa planiranom kulturnom rutom i sl.). Na taj način, potencijalna publika digitalnog kataloga će biti vrlo velika u cyberspace-u. Na osnovu digitalizovanih informacija, svaka osoba može sama organizovati svoje "pravo" lično putovanje predviđenom kulturnom rutom. Tokom sprovođenja ATRIUM-a, Projektni partneri će takođe proceniti da li bi u okviru digitalnog kataloga otvorili neku vrstu otvorenog "wiki" prostora u kojem bi se novi digitalni materijal mogao postavljati od strane bilo koga i u svakom trenutku.
Last modified on Tuesday, 17 April 2012 18:54

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...