Southeast Europe Atrium European Union
Kako se nositi s nezgodnim nasleđem prošlosti je još uvek otvoreno pitanje u post-totalitarnim režimima u Evropi (Poljska odlučuje o rušenju zgrada staljinizma, čak i ako su u istoj zemlji bivše socijalističke industrijske fabrike Nova Huta pretvorene u turističko odredište), ovaj WP će pokušati izraditi Transnacionalni Priručnik mudrog upravljanja, čuvanja, ponovne upotrebe i ekonomske valorizacije arhitekture totalitarnih režima XX veka. Sve veći broj ljudi u svetu, ustvari, je u potrazi za autentičnim i nezaboravnim iskustvima kada putuju, te amblem totalitarnih režima, može predstavljati snažnu privlačnost za gradske posetioce da posete ovaj tip arhitekture. Priručnik će, posebno, pokušti da ilustruje potencijal ekonomske valorizacije ove arhitekture, imajući na umu da su različita istraživanja od pre nekoliko godina pokazala da istorijski / kulturni putnici troše u proseku više od ostalih putnika (počevši od prvog Istraživanje istorijskih / kulturnih putnika koje je sprovela Travel Industry Association of America u 1997, gde je utvrđeno da „turisti baština“ tj. posetioci istorijskog nasleđa potroše više novca i borave duže od ostalih američkih putnika. Potrošnja po putovanju: 668 $ / „turisti baština“; 425 $-ostali, prosečno trajanje boravaka: 5,2 noći „turisti baština“, 3,3 noći-ostali; verovatnoća kupovina „turisti baština (45% naspram 35%), više verovatnoće da će ostati u plaćenom smještaju (56% naspram 42%). Ad hoc seminari će biti održani kreatorima politike, javnim službenicima, stručnjcima itd., kako bi im se omogućila implementacija Priručnika u njihovim svakodnevnim praksama. Priručnik, podeljen u 3 dela, takođe će biti osnova za pokretanje raznih daljih istraživanja ( istorijska, sociološka, arhitektonska, materijalna i nematerijalna kultura, uključujući i tradiciju, upotrebu, hranu i sl.), u saradnji sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, na takav način kojim će se promovisati trajan interes za tu temu.
Last modified on Tuesday, 17 April 2012 18:53

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...