Southeast Europe Atrium European Union

Komunikacione aktivnosti

Strategija širenja i mejnstriminga (DMS) je planirana da širi i prenosi - putem predviđenih alata – novo stečeno znanje, poruke i Kulturnu Rutu do lokalnih zajednica, učesnika i građanstva, sa posebnim naglaskom na inovacije i sadržaj ekonomskog uticaja. Strategija ima za cilj da uključi one aktere (lokalne, nacionalne i međunarodne) koji mogu imati uticaj na politike i prakse koje mogu ojačati kulturni turizam kao sredstvo za održivi ekonomski razvoj. Projekat će primeniti kombinovanu strategiju širenja usmerenu na raznoliku ciljanu javnost: stvaraoci politike, učesnici, turistički operateri, naučnici, javni službenici u lokalnim institucijama, lokalna mala i srednja preduzeća, medijski stručnjaci i društveni akteri, kako bi se uspešno postigli rezultati projekta. Ove aktivnosti će podstaknuti svest o projektnim rezultatima i imaće potencijal da pozitivno utiču na različite vrste politika i medija. Zahvaljujući transnacionalnom pristupu aktivnosti i uključenosti interesnih grupa iz 11 različitih zemalja i 18 partnera, predložena strategija će garantovati prenosivost rezultata drugim ciljnim grupama, sektorima i geogrefskim područjima. Zaista, ove aktivnosti su ključni element za uspeh projekta i te akcije će se razvijati tokom i kroz njegovo izvođenje. Strategija će primenjivati sledeću metodologiju: a) identifikaciju poruke(a) za prenošenje / mejnstrim b) identifikaciju ciljne publike s obzirom na predviđenu poruku(e), c) identifikaciju odgovarajućih alata kako bi se dostigla ciljna publika, d) razrada implementacije programa kako bi strategija bila operativna. To će biti proces koji će se sprovoditi za sve vreme trajanja projekta.
Last modified on Tuesday, 17 April 2012 18:53

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...