Southeast Europe Atrium European Union

Transnacionalni projekat i finansijski menadžment

Struktura menadžmeta partnerstva (i donošenja odluka, praćenje i postupci u vezi istog) će se zasnivati na: Upravnom odboru (StC), koji donosi odluke najvišeg nivoa i ocenjuje napredovanje projekta (obično tokom periodičnih prekograničnih susreta, a čiji rezultati će biti prikazani u određenim zapisnicima) i Naučnom odboru (SC) koji će donositi odluke od naučnog značaja. Glavni Korisnik će sprovoditi odluke Upravnog odbora projekta, Korisnici odgovorni za Radni paket zaduženi su za pravovremenu izradu planiranih rezultata (outputa) njihovih radnih paketa i uz ugovoreni kvalitet, pod opštom koordinacijom Glavnog korisnika. Administrativni okvir za projekat će se uspostaviti na početku projekta (finansijski menadžment, upravljanje ljudskim resursima i zapošljavanje, nabavka opreme, sekretarske potrebe, komunikacija sa zajedničkim sekretarijatom)
Last modified on Tuesday, 17 April 2012 18:52

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...