Southeast Europe Atrium European Union

Sažetak projekta

Arhitektonski tragovi totalitarnih režima XX veka mogu, iz rana nezgodne i užasne prošlosti, postati važan izvor lokalnog razvoja, ako se rukovode i vrednuju kroz trans-nacionalne kulturne rute (u skladu sa zahtevima navedenim u Rezoluciji br. 12/07 Saveta Evrope), potkrepljeni turističkim i kulturnim proizvodima.

ATRIUM je osmišljen tako da se bavi ovom još uvek uglavnom neistraženom prilikom. Oko ove nove kulturne rute  mogu se stvoriti nove usluge, a time i nova radna mesta, (hosting, turistički vodiči, restauracija spomenika, itd.), posebno za mlade i žene.

ATRIUM će imati sledeće specifične ciljeve:


•     Identifikovanje slučajeva u navedenim područjima (analiza mapa, urbanih i arhitektonskih radova), a time i njihovog osnovnog koncepta grada i moći, kao i značenja u smislu odnosa između građana i totalitarnih institucija;
•     Odabir zgrada i mesta od posebnog značaja u okviru prošlih režima, koji bi mogli da imaju (ili trenutno imaju) nove estetske, funkcionalne i društvene zadatke u savremenom demokratskom gradu;
•     Priprema trans-nacionalnog Priručnika (takođe i za potrebe obuke) za mudro upravljanje, očuvanje, ponovno korištenje i ekonomsku valorizaciju te "nezgodne" baštine.
•     Identifikacija, sakupljanje i digitalna katalogizacija arhiva fotografija, filmova, usmenih svedočenja, nameštaja, itd. iz epohe o kojoj je reč;
•     Izrada kulturne rute ove baštine, u skladu sa zahtevima Saveta Evrope
•     Promocija oblika kulturnog turizma za ekonomsku valorizaciju baštine o kojoj je reč (i osposobljavanje potrebnih operatera), radi privlačenja segmenata međunarodne, posebno evropske, rastuće potražnje u kulturnom turizmu, i time stvaranje novih usluga i radnih mesta. Partnerstvo uključuje uravnoteženu mešavinu 18 organa (lokalne vlasti, univerziteti, subjekti kulture i razvoja i sl.), raspoređenih u 11 zemalja.

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...