Southeast Europe Atrium European Union
партньори » Научният комитет

Научният комитет

 

 

 

Александру Белдиман, румънски архитект, е роден на 30 януари 1943 г. в Букурещ, Румъния. От 1994 г. е доцент по история на архитектурата в Националния университет по изкуства в Букурещ. Освен това е основен партньор на архитектурното ателие на компания BBM Group и президент на Фондация за архитектура и урбанистика SIMETRIA. През професионалната си кариера публикува редица статии в румънски вестници, като „Архитектура”, „Дизайн”, „ХХ век”, „ХХI век”, „Изкуство”. Александру Белдиман има богат опит в областта на архитектурата, който придобива от консолидация, реставрация и градоустройство на различни сгради в Букурещ и от разработването на градоустройствени планове в града. Има участия в различни международни конференции в Париж, Рим, Пекин, Берлин, Ню Йорк и е член на Съвета на ЮНЕСКО в Румъния, на Европейския културен парламент и на Съюза на архитектите. Въпреки че притежава богато портфолио от проучвания и дейности, основните му сфери на интерес остават изследванията на културното наследство, урбанистиката, рехабилитацията градоустройството.

 

 

  

 

Родена през 1968 г. в Марибор. Завършва Факултета по архитектура при Университета в Любляна през 1994 г., където през 2003 г. защитава дисертация на тема „Опазване на индустриалното архитектурното наследство в Словения”.

 

От 2005 г. работи като асистент по архитектура и урбанистика във Факултета по архитектура при Университета в Любляна. Преподава дизайн в на студенти в IV и V курс води лекции по обновяване на градската архитектура, тълкуване архитектурното наследство и опазване на съвременното архитектурно наследство.

 

Основната й област на изследвания е историята на индустриалната архитектура и архитектурата на XX век и в този контекст – подходите за развитието и опазването им. Към научните й интересите се числят и проучвания и проекти за интерпретация на културното и природно на наследство, подходи за представяне на архитектурното наследство, съживяване и повторна употреба на архитектурното наследство и музеологични концепции.

 

Тя е автор на редица научни статии в различни журнали и монографии и е изнасяла доклади на различни международни и национални конференции.

 

Линк към библиография: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120403130246-18982.html

 

Тя е член на DOCOMOMO, TICCIH и ICOMOS, тя е и член на Националния съвет на ICOMOS в Словения.

 

 

Майя Грекова е социолог, който е работил по проблемите на социалните общности, етнически малцинства и проблемите на ромите. Тя е Професор по социология в катедра „Социология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България, където преди няколко създаде магистърска програма за градски изследвания години и е неин директор. В рамките на тази програма Майя Грекова преподава „Въведение в градските изследвания”, „Общности в града” и ръководи проучванията на студентите. Проф. Грекова е ръководител на тригодишен проект „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания” (http://www.rcss.eu/). Нейните книги са „Аз и другите (измерения на другостта в посттоталитарното общество)”. София: Университетско издателство, 1996; „Малцинството: Социално конструиране и опит”, София: Критика и хуманизъм, 2001 (ed.) „Градът: социална реалност и образ” Антология. София: Изток-Запад, 2002; „Ромите в София: от изолация към интеграция?” (В сътрудничество с В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Й. Маркова) София: Изток-Запад, 2008; на български.

 

 

 

Стивън Гъндъл е културен историк, който има множество публикации, посветени на фашизма, комунизма и съвременната култура, главно, но не единствено в Италия. Бил е хоноруван преподавател по политология в Юнивърсити Колидж, Оксфорд, и проф. по италианска културна история в колежа Ройъл Холуей към Лондонския университет. В момента е професор по филмови и телевизионни изследвания в Университета „Уоруик”. Книгите му включват „Между Холивуд и Москва: италианските комунисти и предизвикателството на масовата култура”, 1943-91 (Duke University Press, 2000; издадена на италиански от Giunti, 1995); „Bellissima: женската красота и представата за Италия” (Yale University Press 2007; издадена на италиански от Laterza, 2008); „Масовата култура и италианското общество от фашизма към Студената война” (Indiana University Press 2008, с Дейвид Forgacs; издадена на италиански от Il Mulino, 2008), „Блясък: История” (Oxford University Press, 2008) и „Смъртта и Долче Вита: Тъмната страна на Рим през 1950” (Canongate, 2011; издадена на италиански от Rizzoli, под печат). В последно време ръководи проект към Съвета за изкуство и хуманитарни изследвания, озаглваен „Култът към Дучето: Мусолини и италианците 1918-2005”. Сборникът по проекта ще бъде публикуван от Manchester University Press през 2013 г.

 

 

 

Професор по архитектурен дизайн и преподавател по елементи на сградите. Роден във Форли на 10 април 1946 г., той живее и работи във Флоренция. Освен че работи като професор във Факултета по архитектура, той непрекъснато извършва проектантски дейности за научни изследвания в рамките на национални и международни конкурси, както и архитектурни проекти. Автор е на няколко есета за образование и развитието на Факултета по архитектура във Флоренция от самото му основаване, благодарение на приноса на професорите и тяхната образователна и научна дейност. Гост-професор в Ecole d'Architecture Paris La Villette в Париж, Политехническия университет „Каталуня” в Барселона, Университет „Лусиада” в Лисабон и Берлинския политехнически университет. От 1998 г. е ръководител на международния отдел на Факултета по архитектура във Флоренция. Той е член на Accademia degli Incamminati в Модилиана. В момента завежда катедрата по архитектура – история на дизайна във Флоренция. Основните му книги включват „Променящият се град”, Maggioli, Rimini, 1992 г.; „Итало Гамберини, рационализмът и интернационализмът”, Alinea, Firenze, 1995; „Флоренция 1945-1947 – годините на реставрацията”, Alinea, Firenze, 1995; „Маршрутите на съвременната архитектура: Форли, Чезенатико, Предапио”, Alinea, Firenze 1997; „Проектираният град: Форли, Предапио, Кастрокаро – Архитектура и градоустройство между двете световни воийни”, Casma, Bologna, 1999, „Монументалният комплекс Сан Меркуриале във Форли - възстановителни работи”, La Greca, Forlì, 2001; „Кастокаро - градът на водите”, Vespignani, Forlì, 2002; „Флоренция, площад D’Azeglio alla Mattonaia”, Alinea, Firenze; 2003; „Винченцо Pilotti – начертаният град, проектираният град”, Alinea, Firenze, 2003; „Портоферарио - проекти за града”, Polistampa, Firenze, 2003; „Корените на рационализма в Романя”, Menabò, Forlì, 2005; „Марко Палмецано. Древните маршрути в териториите на Романя”, Silvana Editoriale, Milano, 2006; „Ла Пандолфа – от историята към вечността”, Menabò, Forlì, 2009; „Предапио и долината Раби. Истории от ХХ век”, Menabò, Forlì, 2010.Европейският институт за културни маршрути (ЕИКМ) е създаден като част от на политическото споразумение на Съвета на Европа и на Великото херцогство Люксембург (Министерство на културата, образованието и изследванията) като технически орган за прилагането на програмата за културни маршрути на Съвета на Европа . От 1988 г. Институтът работи в тясно сътрудничество със Съвета на Европа в изпълнението на задачите си, а именно да се гарантира приемственост и развитие на програмата на културните маршрути в 52-те страните, подписали Европейската културна конвенция и в зависимост от географските и исторически изискванията на темите в страните, които са имали и продължават да имат близки отношения с Европа. ЕИКМ се помещава в Centre Culturel de Rencontre – Abbaye de Neumünster в Люксембург. Там разполагат с богат информационен ресурс от документация и специализирана библиотека за маршрути. Институтът се посщава редовно от мрежовите оператори на маршрутите, както и от ръководители на проекти, изследователи, студенти и членове на широката общественост. ЕИКМ участва и в европейските програми за обучение и научни изследвания в областта на културния туризъм.

Институтът организира тематични семинари и специализирани обучения, сътрудничи в създаването и управлението на маршрути и участва в прояви и изложби, насърчавайки по-голяма информираност относно връзките между културата, туризма и околната среда. От 2004 до 2006 г. Институтът оглавява комуникационния дял на европейската изследователска програма PICTURE (Проактивно управление на въздействието на културния туризъм върху градските ресурси и икономики). През декември 2010 г. Съветът на Европа прие разширено частично споразумение за културните маршрути (РЧС) и реши да създаде седалище в Люксембург в ЕИКМ, с подкрепата на Великото херцогство Люксембург.newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...