Southeast Europe Atrium European Union

Работният пакет се стреми към идентификация, събиране и дигитално каталогизиране на фотографски архиви, филми, свидетели, които могат да говорят за това, мебели, облекло и т.н., свързани с архитектурата на тоталитарния режим на ХХ век и времената, свързани с тях. Дигиталното каталогизиране ще бъде ключов компонент на икономическата валоризация на засегнатото архитектурно наследство и ще представлява транснационална виртуална основна тема на предвидения културен маршрут. Вписването в транснаци-онален каталог ще бъде базата за каталогизиране на дейности. Той ще бъде разделен в обширни категории (снимкови архиви, филми, свидетели и т.н.). Освен това каталогът ще включва категория, посветена на странни елементи на нематериалното наследство, свързани с архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век и времената, свързани с тях (като традиции, навици и морални принципи, храна и т.н.) Потребителите на дигиталния каталог ще могат да притежават различен ключ за достъп(до категория, тема, държава и т.н.). Този дигитален материал ще бъде достъпен както от уебсайта на ATRIUM, така и от други органи, с които ATRIUM ще осъществи контакт(агенции за промотиране на туризма, национален/регионален институт за съхранение на културно наследство, отделни хотели или групи от хотели, заинтересовани да си сътрудничат с планирания културен маршрут и т.н.). По този начин потенциалната аудитория на дигиталния каталог в киберпространството ще бъде много голяма. На основата на дигитализираната информация на всеки човек може да бъде организирано собствено „реално” пътуване по планирания културен маршрут. По време на реализацията на ATRIUM партньорите по проекта също ще оценят дали да направят дигиталното каталогизиране като един вид свободнодостъпно пространство, подобно на „Уикипедия”, в което дигиталният материал да може да бъде качван от всекиго по всяко време.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...