Southeast Europe Atrium European Union

Как да се постъпи с неудобното наследство на миналото все още е неразрешен проблем в пост-тоталитарните режими в Европа (Полша обмисля разрушаването на сталинистка сграда, въпреки че в същата страна някогашните индустриални социалистически фабрики в Нова Хута бяха преобразувани в туристическа дестинация), този WP ще се опита да разработи транснационален Наръчник за разумно управление, съхранение, повторна употреба и икономическа валоризация на архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век. Всъщност все по-голям брой хора по света търсят автентични и запомнящи се преживявания, докато пътуват, и за значителни ниши от посетители на градове посещението на този тип архитектура, символ на тоталитарните режими, може да представлява забележителна атракция. Наръчникът, в частност, ще се опита да илюстрира потенциала на икономическата валоризация на тази архитектура, имайки впредвид, че различни проучвания са демонстрирали след някои години, че историческите/културните посетители средно харчат повече от другите пътуващи(започвайки от най-първото проучване на историческите/културните посетители, направено от Американската асоциация на туристическата индустрия през 1997; от откри, че туристите, посещаващи (културно) наследство, харчат повече пари и остават за по-дълго време от повечето американски туристи. Разходи за едно пътуване: 668$/наследство; 425$-други; средна продължителност на престоя: 5,2 нощувки-наследство, 3,3 нощувки-други; туристите, посещаващи (културно) наследство: по-вероятно е да пазаруват (45% срещу 35%), по-вероятно е да отседнат в платени места за настаняване (56% срещу 42%). Ще бъдат изнесени специално изготвени обучителни семинари на хората, притежаващи политически правомощия, държавни служители, професионалисти и т.н., за да им бъде позволено да изпълнят указанията от наръчника в техните ежедневни практики. Наръчникът, разделен в 3 раздела, също ще бъде основата за започването на различни допълнителни проучвания (исторически, социологически, архитектурни, осезаема и неосезаема култура, включително традиции, употреби, храни и т.н.) в сътрудничество с университети и изследователски институции по такъв начин, че да се промотира устойчив интерес по темата.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...