Southeast Europe Atrium European Union

Под ръководството и одобрението на Научния комитет във всяка зона (град/регион), включена в ATRIUM, ще бъдат подбрани казуси от изключителен интерес за културния маршрут (сгради, улици, зони, паметници и т.н.) и ще бъдат описани чрез шаблон, измислен и изготвен на транснационално ниво. Шаблонът ще бъде придружен от мрежа от критерии за избора на самите казуси (архитектурна и социална уместност за града/региона, значение и степен на важност за историята на града/региона и т.н.) и чрез указание, в което информация, подкрепена от снимки/картинки, трябва да бъде осигурена от всеки партньор по проекта. Изборът на казуси ще бъде направен внимателно от всеки партньор(също чрез включването на местни акционери и експерти), защото засегнатите казуси ще бъдат „материала”, върху който ще бъде създаден културния маршрут, както и върху който ще бъдат изготвени и реализирани очакваните продукти на културния туризъм. След това казусите ще бъдат предадени в транснационален доклад, който ще позволи единна визия(и сравнение) на всички тях.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...