Southeast Europe Atrium European Union

Фотографски конкурс TOTALY LOST

Община Форли, Италия, водещ партньор по проект АТРИУМ, представя конкурс за фотографско проучване на архитектурното наследство от тоталитарното минало на Европа.
Изоставени или получили нова функция сгради, паметници, пропаганда, са обектите на изследването, което ще завърши с изложба във Форли през юли 2013г.
Вашите снимки/видео материали могат да са част от изложбата, която в последствие ще се проведе и в други европейски градове и включени в каталог.
Крайният срок за изпращане на материалите е 31 МАРТ 2013г.
на totallylost@spaziindecisi.it

Повече на WWW.SPAZIINDECISI.IT


newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...