Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Паметник на съветската армия

Паметник на съветската армия

снимка: Никола Михов снимка: Никола Михов

Мащабен мемориален комплекс. Осово симетрична монументална композиция с входен акцент и вертикална пространствена доминанта. Градоустройстветото решение включва главен подход откъм бул. „Цар Освободител” (североизток) и второстепенни – откъм бул. Васил Левски” (северозапад) и откъм бул. „Евлоги  Георгиев” (югоизток). Доминираща е оста североизток-югозапад. Използвано е вертикално планиране на няколко нива с площадки и връзки със стълбища в четири посоки. Оформлението е допълнено от цветни насаждения и ниска зеленина.

Тържественият подход е изграден от гранитни плочи и решен със стъпала и площадки на няколко нива. Дължината на подхода е 80 м, ширината – 22 м. От запад и изток пространството е фланкирано от десет каменни блока, увенчани с бронзови венци на славата. Каменните блокове са хармонично вплетени в цветни полета. Те трасират пътя от бул. „Цар Освободител” до централния постамент (пилон) и символизират десетте главни военни удара на съветската армия, изковали победата през 1945 година.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...