Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Бул. “3-ти март”

Бул. “3-ти март”

Булевардът е част от пространствена структура, решена като сложна композиция, съчетаваща улица, която е важна входно-изходна градска артерия, и прилежащ й площад - вторичен градски център. Този вторичен градски център с прилежащия към него градски булевард е естествена градоустройствена доминанта, предопределена от характера на композицията, добре мащабираните вътрешно-квартални пространства и монументалния архитектурен образ, въпреки това напълно съизмерим с останалите зони на квартала. Площадът е акцент по надлъжната ос, който има представителна функция за един от основополагащите за града жилищни квартали- кв. Славянски / някогашен кв. Толбухин/. Емблематична е сградата на Културния дом с читалище и киносалон, изцяло в стилистиката на новата социалистическа архитектура. Жилищните блокове, които са изградени по линията на бул. “9-ти септември” /сега бул. “3-ти март”/ са с архитектурни решения, следващи доктрината на наложената отвън “социалистическа класика”, четириетажни, монолитни, със скатни покриви, някои от тях с магазини в партерите. Културният дом е с главна фасада с портик и атика със скулптурна композиция на работник и селянка. Скулптурната композиция е изпълнена в духа на своето време, пропита е с популярната символика на работника и селянката, но третирани свободно и в съответствие със спецификата на местните производства – промишлена химия и индустрия. Работническото общежитие и Културният дом са изградени по-късно /през 1961г./ и са лишени от декорациите в неокласичен стил, характерен за по-ранните сгради. С изграждането на площада кварталът, който е работнически по своя замисъл и е предназначен за работещите в химическата промишленост, получава своя център. Постигната е монументалност, подкрепена с архитектурни средства от инструментариума на неокласицизма, но и от българското Възраждане. Решението е сполучливо, то хармонира с мащаба си и големината на обемите с вече построените в края на 40-те години сгради сред богато озеленени зони. Впечатляващо е чувството за мярка и естетика, органичното свързване с националната култура е по-силно отколкото с демащабираните комплекси и гигантски сценографии на съветските и някои източноевропейски примери. Димитровград и в частност градоустройственият комплекс “Бул. “Трети март” е живо свидетелство за държавното планиране от епохата на тоталитаризма и развитието на обществото и неговите разбирания от това време. Обектът носи характерните белези на “социалистическия период” и на световните тенденции в градоустройството като цяло.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...