Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Парк “Пеньо Пенев”

Парк “Пеньо Пенев”

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е създаден като парк, посветен на бригадирското движение и на емблематичния за социалистическата поезия поет Пеньо Пенев. Паркът е разположен в местността „Габера”,която е била любимо място на поета Пеньо Пенев.Общата му площ е около 350 дка. Има редица мемориални паркове в България, посветени на видни личности и исторически събития, но замисълът на мемориален парк „Пеньо Пенев”, чрез който е организиран поклонът към паметта на един емблематичен за идеологията поет, е новаторски. Включва множество каменни морени-цитатници със стихове на поета, умело вписани в плановата и обемна композиция на парка. По този начин се използват и превръщат в художествени паркови образи идеите, представящи бригадирското движение чрез поезията на Пеньо Пенев. Паркът се намира в южната част на Димитровград. От него се разкрива красива панорама към града. Той има свой индивидуален облик. Съчетаването и преливането на строгото, монументалното с живописното и свободното характеризира и композицията на градския парк. Основната композиция на парка се реализира в периода 1960г.- 1974г., а другите части от парка до 1985г., като композицията постоянно се дообогатява и се внасят нови елементи, без да се променя първоначалния й замисъл. През 1968 -1970г. се изгражда надгробният паметник на поета П. Пенев и цитатници с откъси от негови произведения. Визуалното възприятие за парка създава впечатление за една паркова творба, изградена с усет и мащабност на пропорциите. Всяко едно пространство, форма и елемент са много добре обмислени и поставени на точното място и създават цялостен, художествено неделим обект. През годините паркът става осъзнато пространство за културни изяви – импровизирани литературни четения, концерти, рецитали и др., и представително място за всички гости на града и официални делегации. . Парк „Пеньо Пенев” е образец на синтез между природа и изкуство. По най-добрият, ненатрапчив начин тук съжителстват скулптурата и архитектурата с парковата среда. Постигнато е сливане на форми и обеми в единна творба. Специално внимание е отделено на растителността. Видовият състав е подбран така, че максимално да подчертае и изяви художествените качества на мемориалните пластики и архитектурни елементи Парк „Пеньо Пенев” е част от зелената система на гр. Димитровград, създадена да служи не само за естетическа наслада и почивка на населението, но преди всичко да подобри микроклимата в града, вследствие от промишлените замърсявания. Мемориален парк „Пеньо Пенев” е един от емблематичните обекти в град Димитровград и уникален по отношение на идеите вложени в неговото проектиране.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...