Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Дом-паметник на БКП

Дом-паметник на БКП

снимка: Никола Михов снимка: Никола Михов

Дом-паметник на БКП е най-големият монумент в България. Представлява динамична композиция от две части – вертрикален пилон (височина 70метра) с характерен за режима символ – червена звезда, и хоризонтален обем – кръгла тържествена зала (диаметър 60 метра) с купол, в чийто център е поставен друг символ – сърп и чук. Основният материал е видим бетон (дори и в интериор) „за внушителен образ, чистота и искреност на израза“, архитектурните форми са лаконични, едромащабни, вдъхновени от идеята за поставен на върха венец - символ на „народната принзателност“ и „развято комунистическо знаме’’ Пред парадното стълбище в подножието на Дома-паметник са разположени две монументални скулпторни композиции наподобяващи „развети революционни знамена”. От двете страни на централния вход, с релефни букви, са изписани стихове от „Интернационала" и „Работнически марш". Централното фоайе, което се намира точно под залата, е декорирано с две бронзови скулптури, символизиращи партията и свободата. Три монументални стълбища отвеждат посетителя нагоре към тържествената амфитеатрална зала. Обемът на залата е ограничен от плътна декоративна стена, която не стига до тавана. Контактът между купола и долната „чиния“ е при прозорците, които са извън залата, по външния контур на сферичния обем. По този начин се създава усещането че масивният купол „лети“ над залата, а във вътрешността й навлиза индиректна естетствена светлина.

Интериорът е богато украсен с творби на стъклопластиката и монументалната мозайка. Стената на залата е изпълнена с мозаечни композиции с обща площ над 1000 кв. М. Вътрешният кръг е посветен на историята и възхода на Партията, подчертани за важни дати – 1891, 9 септ. 1944, Пети конгрес на БКП, Априлският пленум, Десети конгрес на БКП, изобразени са Маркс, Енгелс, Ленин и българските им приемници - Димитър Благоев, Георги Димитров и Тодор Живков. Външният кръг отразява изграждането на социалистическото общество – мирното ежедневие и трудовите успехи на работническата класа като предпоставка за неизменен обществен възход.

На върха на 70-метровия пилон са вградени две светещи рубинени звезди. Те са изработени в Съветския съюз и са три пъти по-големи от тези в Кремъл. Нощем ярко осветеният паметник се вижда на разстояние от 30 км.

Дом-паметник на БКП е уникален за територията на България мемориал. Сред обектите, участващи в изграждането на Културния маршрут, той има висока познавателна стойност като документ за упражняваната от режима върховна еднопартийна власт над целия обществено-политически, социален и културен живот в страната, както и за високите достижения на българското изкуство по това време.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...