Southeast Europe Atrium European Union
начало » обекти » Знаме на мира

Знаме на мира

снимка: Никола Михов снимка: Никола Михов

Монументът представлява нов тип художествен обект-богат на символика, заменила старите символни стойности на комунистическия проект.Той е силно свидетелство на времето, в което е създаден и успешно демонстрира новата културна политика на “людмилино-живковския подпериод” на тоталитарния режим. Освен това успешно художествен и пространствен израз на идеите на международната детска асамблея ”Знаме на мира”.

Основните архитектурни елементи, които изграждат монумента, са четири вертикални пилона, ориентирани по световните посоките. Те оформят централия, висок 37 метра вертикален акцент на ансамбъла. Отделните пилони са съставени от две срещащи се под прав ъгъл бетонни стени и вертикално удължена правоъгълна форма.

В горния им край е вписана пространствена сфера, в която на въжени конструкции, незабележими от разстояние, са монтирани седем камбани, всяка от които обозначава световен континент. Разположението им в сферата образува спирала, чрез която те носят основните идейно-композиционни акценти на ансамбъла. Около основното вертикално тяло е изградена композиция от два полукръга, конвексен и конкавен, изградени от бетонни модулни тела. Диаметърът им е 60 метра и те са конструирани на две нива. От нивото, на което завършва предният полукръг, започва развитието на горната, по-висока площадка. Профилът на модулните сегменти, изграждащи кръговете, оформя във всеки от тях сферично пространство с различна големина, в което са поставени изпратените от 79 страни камбани на нациите. Замисълът и реализацията на монумента „Знаме на мира” дава пространствена изява на идеи, които се опитват да вдъхнат нов живот на износени важни ранни символни стойноси на комунистическия проект в България.Така режимът създава нов тип художествен изказ - богат на символика и идеологически внушения. Съществувашата паркова среда и площадното пространство северно от монумента позволяват създаване и нови подходящи функции нови функции и дейности свързани с автентичната идея за творческо развитие на децата, които също могат да допринесат за включване в културно-туристическа система.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...