Southeast Europe Atrium European Union
снимка: Никола Михов снимка: Никола Михов

Ансамбълът Ларгото е част от разрастването на площад Неделя (бивш площад Ленин) на изток. Ансамбълът се състои от три основни шест-етажни блокове - два правоъгълни и един трапецовиден, които ограджат правоъгълно пространство, отворено на запад, където, според първоначалния план, е трябвало да бъде построен Дом на Съветите. Това е представително пространство, където двата основни булеварда - "Цар Освободител (бивш бул.Руски) от юг и Дондуков - от север, се съединяват, за да се подчертае Партийния дом. Ларгото е голям градски ансамбъл и обществен и административен център на столицата. Има монументално и симетрично обемно- пространствено решение с доминиращата ос на изток. Като основен елемент в серия от площади – от "Св. Неделя" и "Александър Батенберг" до площад "Народно събрание", ансамбълът действа като едно тяло в общия пространствен фон, с постигнато единство между градско планиране, архитектура и художествени елементи.

Ансамбълът Ларгото е емблематичен пример за замисъл и реализация на „завършено социалистическо произведение”, „план-орнамент” и еталон за архитектурно-градоустройствено и естетико-художествено решение от сталинския подпериод на тоталитарния режим в България. Архитектурно-пространствената композиция недвусмислено визуализира и увековечава съществуващата властова йерархия, която претендира да провежда и налага единствено правилен социално-политически и партиен модел на гражданите. Сред обектите, участващи в изграждането на Културния маршрут, Ансамбълът има висока познавателна стойност като представител на упражняваната от режима върховна еднопартийна власт над целия обществено-политически, социален и културен живот на хората.

Ларгото представя в най-чист вид стилистиката и идейните послания на „соцреализма”, едновременно като художествен похват и мощно средство за пропаганда, широко прилагано през сталинския подпериод на тоталитарния режим в България.

Съществуващата градоустройствена среда в същинския столичен център, добре оформеното площадното пространство и запазената администратимно.управленска, хотелска и търговска функция с възможности за функционално преосмисляне, както и включването на археологически и архитектурни забележителности, са предпоставка за развитие на разнообразни съвременни функции, които пълноценно да включат обекта в културно-туристическа система на тема „тоталитарна архитектура”.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...