Southeast Europe Atrium European Union

Посещение на сръбския партньор във Форли

На 14 март 2012 делегация на сръбския партньор на проекта ATRIUM – Фондът за микрорегионален туризъм Суботица-Палич, посети град Форли и проведе едодневна среща с екипа на водещия партньор по проекта.

 

Поради факта, че сръбските партньори подписаха Договора за безвъзмездна помощ през октомври 2011 г., в следствие на което нямаха право да участват в предходните международни срещи, това беше първата възможност за двете страни да се срещнат официално.

 

По време на срещата партньорите обмениха полезна информация за техния регион / град и представиха някои значими примери за архитектурата режимите на рационализма / тоталитаризма на тяхна територия. Освен това се обсъди участието на сръбския партньор във всички текущи стъпки по проекта, както и ролята му в бъдещите дейности, като развитие на международен наръчник за разумното управление, съхранение, повторна експлоатация и икономическа валоризация на архитектурното наследство на тоталитарните режими на ХХв.; дигиталното каталогизиране и развитието на стратегии за туристическа валоризация на културния маршрут.

 

 

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...