Southeast Europe Atrium European Union

Дебат за италианската архитектура в Тирана

Албански и италиански архитекти поставиха под внимание цялостната архитектурно-градоустройствена документация на обектите, построени в Албания в периода 1925-1943.

Професор Улисе Трамонти от Факултета по архитектура във Флоренция сподели гледището си за значителните трудности пред реставрацията на сградите от времето на монархията и периода на италианската окупация.

„Проблемите са много, и съвременните сгради се реставрират далеч по-трудно от древните поради факта, че редица архитектурни елементи вече не се произвеждат. За Албания опазването на италианска архитектура е изключително сериозен проблем, тъй като това е най-важната част от вашата архитектура ".

Проф. Трамонти изрази надежда, че реставрацията на хотел „Дайти” ще съумее да съхрани всички ценности и критерии на културното наследство.

„Адаптацията е трудна, но съм виждал един добър проект за Албанската национална банка. Надявам се, че ще се запази характерът на хотел Дайти, в противен случай ще се наложат промени в цялата архитектура на булевард а”, заяви експертът.

Проф. Улисе Трамонти е против разрушаването на „Пирамидата”, която представлява комунистическия период в историята на архитектурата и по тази причина е от важно значение за архитектурното наследство.

„Пирамидата трябва да се запази – и това становище е не само мое, но се поддържа и от един проект, в който участвам, включващ всички източноевропейски столици. Освен фашисткият режим в Тирана е засвидетелстван и комунистическият режим. Има добри шансове за създаване на културен туризъм с архитектурните творения, които са били построени по време на тези политически системи”, заяви Трамонти.

Като цяло, от албанските и италианските професори оцениха конференцията, която се проведе в сградата на Политехническия университет, като изключително плодотворна.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...