Southeast Europe Atrium European Union

Втора международна среща

 

Втората международна среща бе организирана от Митрoполията на Молдовия и Буковина, архидиоцезв Яш, в Букурещ и Яш на 14-16 ноември 2011 г.

Темите на заседанието включваха представяне на конкретни казуси, предложени от всеки от партньорите, дискусия за структурата, обхвата и основните цели на транснационалното проучване, представяне на съдържанието на транснационалния наръчник и формата на дигиталния каталог.Беше проведено и второ заседание на Управителния комитет на проекта ATRIUM, на което се обсъдиха административно-финансови и комуникационни въпроси между партньорите.

По време на срещата Европейският институт за културни маршрути проведе второ обучение за културните маршрути. Институтът представи стъпките, които трябва да се следват от проекта, подчертавайки изискванията, които проектът трябва да покрие, за да получи признание като културен маршрут.

Освен срещата, в Яш беше организирано и първото заседание на Научния комитет на ATRIUM. Членовете на комитета изготвиха план за партньорството си с научни предложения за това как да се организира дейността на проекта.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...