Southeast Europe Atrium European Union

Стартова среща

 

В петък, 6 май 2011 г., във Форли се проведе първата официална работна среща за започването на проекта на Община Форли за архитектурата на тоталитарните режими на ХХ век в Европа ATRIUM. Този проект, финансиран от международната програма за сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ), има за цел разработването на досие, което да кандидатства пред Съвета на Европа за създаването на европейски културен маршрут.

След първата работна среща започна същинската оперативна работа на международната мрежа от партньори от Италия, България, Унгария, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Гърция, Словакия, Словения, Сърбия и Румъния. Дейностите по изпълнението на проекта са различни и сложни: от първоначалния анализ и идентификация на архитектурните образци, които да бъдат включени в „маршрута”, до изготвянето на техническо ръководство за експерти за устройството, съхранението, повторната експлоатация и икономическата валоризация на архитектурата на европейските тоталитарни режими на ХХ век, и до дигиталната каталогизация на архитектурното, архивното и нематериалното наследство, и най-накрая – проектирането на културния маршрут, който да бъде представен на Съвета на Европа.

След приветствени речи от кмета на Форли Роберто Балзани и градския съветник по културата и европейската политика Патрик Лийч работата премина в дълбочина чрез лекцията на арх. Улисе Трамонти от Университета на Флоренция, който представи картината на архитектурното наследство между Първата и Втората световна война. В последвалата дискусия се включиха представителите на Съвместния технически секретариат на програма „Югоизточна Европа”, представители на италианския регион Емилия-Романя и на Националния център за контакти на ЮИЕ, както и всички международни партньори. Европейският институт за културни маршрути на Люксембург, който е председател на Научния комитет на проекта присъства по време на цялата среща и засвидетелства значителен принос към дебата.

Високата посещаемост на срещите от граждани и оживеният дебат сред международните партньори засвидетелстват интерес към темата не само на национално, но и на международно ниво.

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...