Southeast Europe Atrium European Union
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/81699101._largo_fin.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/58002505.boqna.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62418203._ndk_fin.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/39808902._kambani_fin.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/78897506._pametnika.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/27123004._buzludja_fin.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/546550citycentre.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/205475penyo_penev_park.pnglink
http://www.atrium-see.eu/bg/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/666547treti_mart_boulevard.pnglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Progress bar
font size decrease font size increase font size
 • Архитектура на тоталитарните режими в градоустройството - ATRIUM

  Архитектурата на тоталитарните режими в градоустройството е амбициозен проект, който цели да постави по-силен акцент върху един от ключовите носители на европейската история, наследство и памет през двадесети век.

   

  Амбициите на ATRIUM се изразяват не само по отношение на обхвата му, но и по отношение на естеството на партньорството, заложено в изграждането му. В проекта участват 18 партньори от района на Югоизточна Европа, включващи университетски катедри, национални министерства, неправителствени организации и общински администрации, които допринасят с разностранните си умения и опит. Партньорите са от 11 различни страни (Италия, Словения, България, Унгария, Словакия, Румъния, Хърватска, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Гърция), обединени от желанието да се съсредоточат от културна и историческа гледна точка върху архитектурното наследство на различните тоталитарни режими, които са преживели през ХХ век. По този начин се осъществява една от основните цели на финансиране на европейски проекти – насърчаване на изграждането на единен възглед върху историческата и културната идентичност. Широкият характер на партньорството е пример за единното признаване на важността на архитектурното наследство на ХХ век в неговите сложни, противоречиви, а понякога и неудобни взаимоотношения с определени периоди от европейската история.

   

  Архитектурата служи за отправна точка на проекта. Всички страни-участници разполагат със значими образци за архитектурно наследство – сгради, градски пейзажи и др., създадени по време на политически режими, които са в различна степен „тоталитарни” (макар и терминът да се употребява все по-рядко). Моментът и историческият контекст на тези образци варират - от 20-те и 30-те години на ХХ век във фашистка Италия – до 50-те и 60-те, ознаменувани с комунистическите общества в Източна Европа. Тук обаче проектът вижда параметрите на едно общо културно наследство и по този начин се създава възможност да се акцентира и да се придаде стойност на архитектурни ансамбли, които имат обща теоретична и културна постановка, така че да се превърнат в обект на интерес и изследване сред експертите по архитектура в световен план. Нашата цел, както става ясно от самото ни предложение, е да се даде по-голяма видимост на тези образци на рационалистичната архитектура, така че да се обединят в единен културен маршрут, който отдава значимото на това специфично архитектурно наследство.

   

  Друга характеристика, обединяваща образците на разглежданото архитектурно наследство, е тяхната споделена историческа принадлежност към политически режими, които настоящето отрича недвусмислено. Характерна черта на авторитарните режими е, че те управляват от центъра, като подобен подход на управление „отгоре”, предпоставя една значителна архитектурна и градоустройствена намеса в три отделни, но свързани помежду си посоки.

  Първо, както е добре известно на архитектите, всеки проект зависи от възложението и финансирането, което важи с още по-голяма сила за големи проекти, които могат да бъдат възложени само от важни обществени или частни институции. На свой ред конкретните властови структури на режима изземат функциите и опростяват процеса на възложение на значимите архитектурни проекти. (Вторичен резултат от този процес е общественият консесус, който политическата власт получава в резултат от покровителството и инвестициите в обществени дейности.)

   

  На второ място, след като неутрализират символичното значение на местата на политическа активност, по-специално на парламентите, авторитарните или тоталитарни режими често демонстрират желание да добият видимост посредством материални репрезентации: реални, осезаеми и неоспорими като присъствие в градските пейзажи.

   

  Трето, като отличителна черта на тоталитарните режими се проявява един импулс за „тотализиране” на преживяванията, импулс за стандартизиране и регулиране на поведението на политическите субекти в институциите (училища, работни места, администрация, центрове за отдих). По този начин властта допринася за културните и социологическите измерения на самите архитектурни проекти.

   

  Тези три аспекта на намесата на властта в архитектурната среда варират в отделните държави в зависимост от конкретния политически контекст, но се надяваме, че могат да предоставят обща основа за ползотворно сравнение.

   

  Архитектурното и градоустройствено наследство на тоталитарните режими често бива остойностено в своето конкретно, местно историческо и градоустройствено значение. Този проект има за цел да се обединят тези опити, за да се проследят общи белези, заложени в неизбежните локални различия, и така да се наблегне върху споделения им исторически контекст. Надяваме се, че културният маршрут, който ще се появи в резултат от проекта ATRIUM, ще даде на европейците път, по който да изследват травматичния ХХ век чрез градските пейзажи, които той е създал и които още могат да се видят по улиците на градовете.

   

  Патрик Лийч

  Градски съветник за международни отношения

  Община Форли

newsletter

Връзки

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

Документи

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...