Southeast Europe Atrium European Union
projekt » WP4

Se si të merresh me trashëgiminë e papërshtatshme të së kaluarës në regjimet post-totalitare në Europë është ende një çështje e hapur. Polonia ka vendosur të shembë ndërtimin Stalinist ku edhe pse në të njëjtin vend fabrikat e mëparshme industriale socialiste të Nova Huta ishin transformuar në një destinacion turistik), kjo WP do të përpiqet të përpunojë një manual ndërkombëtar për manaxhimin e zgjuar, ruajtjen, ripërdorimin dhe dhënien vlerë ekonomike arkitekturës së regjimeve totalitare të shekullit të 20-të. Një numër në rritje i njerëzve në botë, po kërkon përvoja të autentike dhe të paharrueshme kur udhëtojnë, dhe për tregjet qoshe të rëndësishme të vizitorëve të qyteteve kjo lloj arkitekture, emblemë e regjimeve totalitare, mund të përbëjë një tërheqje të madhe. Manuali në veçanti do të përpiqet të ilustrojë potencialin ekonomik të kësaj arkitekture, duke pasur parasysh që sondazhet e ndryshme kanë treguar prej disa vitesh që udhëtarët historik/kulturorë shpenzojnë mesatarisht më shumë se udhëtarët e tjerë. Duke u nisur nga studimi i parë i udhëtarëve historik/kulturorë të bërë nga Shoqata e Indusrisë së Udhëtimit të Amerikës në vitin 1997; ai zbuloi se turisti i trashëgimisë shpenzon më shumë para dhe qëndron më gjatë se udhëtarët e tjerë amerikanë. Shpenzimet për udhëtim: 668$ / trashëgimi, 425$ / të tjerët; gjatëisia mesatare e qëndrimit: 5.2 netë / trashëgimi, dhe 3.3 netë / të tjerë; udhëtarët për trashëgimi / janë më të prirur për të bërë blerje ( 45% kundrejt 35%) dhe kanë më shumë gjasa për të qëndruar në strehim me pagesë (56% kundrejt 42%). Seminare trajnuese të posaçme do të organizohen për politikë-bërësit, zyrtarët publik, profesionistë, etj, për t'i aftësuar ata që të zbatojnë këto specifikime të manualit në praktikat e tyre të përditshme. Manuali, i ndarë në tre grupe, gjithashtu do të jetë bazë për të filluar hulumtime të mëtejshme (historike, sociologjike, arkitektonike, kultura të prekshme dhe të paprekshme, duke përfshirë traditat, ushqimet, etj) në bashkëpunim me universitetet dhe institucionet kërkimore në mënyrë të tillë që të promovojmë një interes të qëndrueshëm për temën në fjalë.

Last modified on Tuesday, 17 April 2012 09:37

newsletter

lidhje

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...

dokumentet

Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bulgarian ATRIUM ID-CARD
Dimitrovgrad
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Sofia
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...

More...